Reklamní video | Produktové video

Video je v současnosti nejúčinnějším nástrojem pro představení produktů. Jen fotky, texty a popisy nestačí. Pomocí videa je možné potenciálního zákazníka snáze oslovit.

Od nápadu až po zveřejnění

Společně vymyslíme video, které přesně zaujme vaše publikum.

Video nemusí cílit pouze na zákazníky (produktové video), může vám pomoci při komunikaci s obchodními partnery (firemní video) a nebo třeba snáze najít nové zaměstnance (náborové video).

Chcete se dobře představit světu?

Pokud je video dobře připraveno a zacíleno (a na to dohlédneme), tak může sloužit několik let. Také nemusí být umístěno jen na sociálních sítích. Jedná se o flexibilní nástroj, který je možné využít i v dalších marketingových kanálech.
“70 % podnikatelů říká, že nyní plánují investovat více prostředků do tvorby videí, než v minulém roce.”
Animoto, 2021

Reklamní a produktové video

Dynamickou formou představíme cokoliv, co si budete přát. Pomocí vizuálních a zvukových prvků vtáhneme diváka do děje. Tím si obsah snáze zapamatuje a spojí s vaší značkou.
Velkou výhodou je to, že prostřednictvím videa jste schopni v co nejkratším čase sdělit maximum podrobností a nejsnáze tak zapůsobit na potencionálního zákazníka.

Prohlédněte si, co dalšího jsme vytvořili